Louwrien Wijers

deelnemend kunstenaar

In het licht van 100DagenBeuys zal Louwrien Wijers op zaterdag 8 september een lezing houden rond het onderwerp Beuys en het oude Friesland. De lezing vertrekt vanuit een tekst uit een editie van het tijdschrift It Baeken (Fryske Akademie, 1958), welke spreekt over de bijeenkomst in Leeuwarden van De Drie Frieslanden. Joseph Beuys, die bijzonder geïnteresseerd was in Friesland als “de oudste democratie ter wereld”, putte inspiratie uit het tijdschrift. Met name ideeën over de terugkeer naar de oude Europese rechtsvorm en de oude manier van directe democratie spraken hem aan, waaronder het Friese ‘elf en dertigste principe’ waarbij eerst de elf Friese steden en de dertig ‘grietenijen’ (een voorloper van de gemeente) geraadpleegd diende te worden alvorens een voorgenomen verandering doorgevoerd kon worden.