Welkom!

Introductie

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom bij Almende – De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag! Op deze website treft u een overzicht van de verschillende deelnemende kunstenaars en de kunstwerken die deel uitmaken van de triënnale.

De Triënnale van Beetsterzwaag is een meerdaagse kunstmanifestatie die driejaarlijks door Kunsthuis SYB wordt georganiseerd en plaatsheeft op verschillende locaties in Beetsterzwaag en omgeving. De eerste triënnale vond zijn oorsprong in 2015 en droeg de titel Sfear fan Ynset. Met deze tweede editie zetten wij de oorspronkelijke doelstelling voort: het tonen en presenteren van een veelheid aan artistieke posities en kunstwerken, van de voormalig residenten van Kunsthuis SYB en genodigde kunstenaars, op onconventionele presentatieplekken.

Deze editie draagt de titel Almende – De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag. ‘Almende’ is een begrip afkomstig uit de Middeleeuwen en draagt oorspronkelijk de betekenis van het gemeenschappelijke aandeel van een bevolkingsgroep of gemeente in de weiden, bossen en viswateren die niet in particulier bezit waren, welke veelal gebruikt werden voor veeteelt, houtkap, jacht en visserij. In het licht van Leeuwarden-Fryslân 2018 en het samenhangende thema ‘iepen mienskip’ (open gemeenschap) willen wij door middel van het begrip ‘almende’ het idee van een open gemeenschap bevragen en verder uitbreiden tot een meer inclusieve zone, gedeeld tussen zowel mensen als niet-mensen, het levende en het levenloze, het organische en het anorganische. Wat betekent het om collectief verantwoordelijkheid te dragen of onderling afhankelijk te zijn binnen het gedeelde leefklimaat wanneer de mens niet langer het middelpunt vormt? Kunnen we in samenwerking met andere dieren en levensvormen nadenken over een meer bestendigde samenleving?

Deze vragen zijn bepalend voor deze editie en zult u gereflecteerd zien in de verschillende kunstwerken die u tijdens uw bezoek aan de triënnale zal tegenkomen.

Wij wensen u veel plezier!