18 september 2006 t/m 18 september 2009

Workshop Otherkin! Kruip in de huid van een ander!

educatie

In het soms schijnbaar parallelle universum van het internet bestaat een subcultuur van mensen die zich diep van binnen niet mens voelen, maar een dier of mythisch wezen. Ze dragen de ziel van bijvoorbeeld een wolf, een vos, een kat, een elf of een vampier in zich en komen vooral samen op internetfora. Online geven ze uitdrukking aan hun anders-zijn, zoeken zij naar een verklaring voor hun dierlijke of mythische afkomst en delen ze tips die hen helpen te functioneren in een samenleving waarvan ze voelen dat ze wezenlijk verschillen. Ze noemen zichzelf ‘Otherkin’. Deze Otherkin opereren op een vlak waar het dagelijks leven, spel, fictie, verbeelding en actie volledig in elkaar opgaan. Zij gebruiken voortdurend sociale media, het internet, om zichzelf om te zetten in beeld en op deze manier hun identiteit vorm te geven. In een tijd waarin kinderen zowel in een fysieke als in een virtuele omgeving opgroeien, zijn de Otherkin wat ons betreft een goed voorbeeld van een manier waarop je met deze hybride leefomgeving om kunt gaan. Tijdens de triënnale bieden we een workshop voor basisschoolleerlingen rond deze thematiek aan.

Kunstenaars Toon Fibbe & Laura Wiedijk werken aan een project waarin de gedeelde interesse in de “Otherkin” subcultuur het vertrekpunt vormt. Het project van Toon Fibbe & Laura Wiedijk kijkt door middel van kostuums, video-projecties en performances onder andere naar de grenzen tussen mens en dier, dier-mens en machine. Maar ook naar het plezier in het spelen en uitleven van een andere identiteit. Het spelen van een dier biedt de mogelijkheid om niet meer te hoeven voldoen aan de sociale codes van de ‘mensenwereld’. Je hoeft je niet meer te gedragen – niet meer te luisteren – naar de opgelegde regels van een maatschappij waar je van kinds af aan voor klaar wordt gestoomd. Deze andere positie maakt het ook makkelijker om met een frisse blik naar de wereld om ons heen te kijken. Wat als je alleen nog maar op geur probeert te oriënteren? Hoe zou een wolf de natuur om Beetsterzwaag heen zien?

Juist in een tijd waarin kinderen al vanaf jonge leeftijd door middel van smartphones en het internet gewend zijn zichzelf om te zetten in een digitaal beeld en via het internet te verspreiden, is het interessant om in relatie tot dit project een workshop te ontwikkelen voor basisschoolleerlingen. Tijdens de workshop bespreken we de ervaringen van de leerlingen met betrekking tot het spelen van een rol. We gaan spelenderwijs in gesprek over de mogelijkheden en gevaren van digitale alter ego’s. Aansluitend gaan we, geïnspireerd op het project van Toon Fibbe en Laura Wiedijk, aan de slag met het maken van semi virtuele wolven kostuums! Met behulp van wol, nepbont en allerlei attributen veranderen de leerlingen in wolfachtige fantasiewezens die door middel van ‘green screens’ en live digitale technieken direct in een digitaal natuurlandschap geplaatst kunnen worden. Tijdens deze kunstzinnige bijeenkomst bewegen de deelnemers tussen mens en dier, fysiek en digitaal, online en offline en krijgen daar een leuke foto van mee naar huis!

Voor de workshop zijn lokale basisscholen uitgenodigd, het is niet mogelijk om als losse bezoeker deel te nemen.