OVER

De Triënnale van Beetsterzwaag is een om de drie jaar terugkerend festival voor beeldende kunst, georganiseerd door kunsthuis SYB.

In Almende, de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag verbinden gastcuratoren Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk het thema “iepen mienskip” met het oeroude begrip van de “almende”, een begrip dat teruggaat tot de middeleeuwen en duidt op een gemeenschappelijk aandeel van de gemeenschap in onbebouwde, onverdeelde weiden, bossen en viswateren. Geerlings en Lekkerkerk willen de notie van de almende herintroduceren en gebruiken het begrip als aanleiding om opnieuw na te denken over de gedeelde verantwoordelijkheid en belangen die gepaard gaan met het gemeenschappelijk gebruik van het land, het landschap en de publieke ruimte.

De Triënnale vindt plaats van 6 t/m 9 september 2018.

 

Kunsthuis SYB is een residency voor hedendaagse kunstenaars en biedt hen een werkplek in de luwte van de (kunst)wereld. Kunstenaars en curatoren worden op basis van een projectvoorstel uitgenodigd om zes weken in Kunsthuis SYB te werken en te verblijven. Tijdens een projectperiode in SYB kunnen zij zich ontwikkelen door middel van onderzoek, experiment en nieuwe samenwerkingsverbanden. Kunsthuis SYB biedt hiertoe ruimte, stimulans en ondersteuning. De periode wordt afgesloten met een publieke presentatie, die verschillende vormen aan kan nemen. Ook tijdens de werkperiode is SYB in het weekend geopend voor publiek om het werkproces te volgen.

www.kunsthuissyb.nl