colofon

Voor Almende – De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag werkten we samen met:

 

Algemene directie

Artistieke leidingr

Maritt Kuipers

Julia Geerlings & Niekolaas Johannes Lekkerkerk (interim-directeuren/interim directors)

Zakelijke leiding

Carin van der Velde

Programmeringscommissie Kunsthuis SYB

Niels Bekkema, Sara Bjarland, Manus Groenen, Erica van Loon, Noor Nuyten, Agnes Winter

Bestuur Kunsthuis SYB

Irene Kromhout, Remco Torenbosch, Wytske Visser

Huisclub Kunsthuis SYB

Jan Harmsma, Mechteld van der Loo, Wilma Olthof, Durk Schroor, Anne-Marie van Veen, Lutske van Veen

 

Organisatie Triënnale

Curatoren Triënnale

Julia Geerlings & Niekolaas Johannes Lekkerkerk

Coördinatie 

Julia Geerlings & Niekolaas Johannes Lekkerkerk, Maritt Kuipers

Educatie

Manus Groenen

Techniek 

MTS Audiovisueel / Martin ter Schure

opbouw

Sara Bjarland

Accommodatie

Mechteld van der Loo

Grafische vormgeving

Maarten van Maanen

 

Publicatie

Coördinatie/

Niels Bekkema, Erica van Loon

Redactie

Vincent van Velsen

Eindredactie

Niels Bekkema, Niekolaas Johannes Lekkerkerk

Proeflezen 

Niels Bekkema

Tekstbijdragen

Robin Barry, Niekolaas Johannes Lekkerkerk & Julia Geerlings, Vibeke Mascini, Céline Mathieu, Menno Vuister, Agnes Winter

Grafische vormgeving

Maarten van Maanen

 

Vertaling Engels

Niels Bekkema, Niekolaas Johannes Lekkerkerk

Vertaling Fries

Eduard Knotter

Met dank aan de deelnemende locaties

Anne-Marie van Veen; Sjoerd de Jong en Anneke Hofstra van De Jong’s Cafetaria; Fetsje Wilpstra, de organisatie en vrijwilligers van de Tropische Kassen; Siepy Hoekstra van Ons Huis; Saskia Hoogland en de organisatie van Bilderberg Landgoed Lauswolt; Fokke Fokkema; Durk Schroor; De Dorpskerk; Fred Wagemans van Kunstruimte Wagemans; Harriët Lassche – Jansen en de organisatie van Revalidatie Friesland/Huize Lyndenstein; Leonne Muller en Gjalt Tjeerdsma van Boerderij Rûn Libben en Grûn; Tjeerd Breuker en Rob Jonkman van de Gemeente Opsterland.