OVER

De Triënnale van Beetsterzwaag is een om de drie jaar terugkerende tentoonstelling voor beeldende kunst, georganiseerd door Kunsthuis SYB.

In september 2021 organiseert Kunsthuis SYB voor de derde keer een Triënnale van Beetsterzwaag met werk van achttien kunstenaars die de afgelopen jaren in Kunsthuis SYB verbleven. Tijdens hun verblijf kregen zij de kans hun werk verder te ontwikkelen, en speciaal voor de Triënnale keren zij terug om het resultaat van dit proces te laten zien in een kunstroute langs onconventionele tentoonstelling locaties in Beetsterzwaag. De route biedt video kunstwerken, sculpturen, fotografie en performances. Dit jaar heeft de tentoonstelling de titel ‘Langstme’ gekregen, dat zoveel als ‘verlangen’ betekent in het Fries.

De deelnemende kunstenaars zijn Maarten Bel; Jasper Coppes; Monique Duurvoort; Caz Egelie en Jesse Strikwerda; Halla Einarsdóttir; Laurent-David Garnier; Janne van Gilst; Seán Hannan; Anna Hoetjes; Ash Kilmartin; Inge Meijer; Onkruidenier; Sara Postolle, Nicole Kuiper & Martijn de Geele; Sissel Marie Tonn; Lotte van der Woude.

Kunsthuis SYB is een residency voor hedendaagse kunstenaars en biedt hen een werkplek in de luwte van de (kunst)wereld. Kunstenaars en curatoren worden op basis van een projectvoorstel uitgenodigd om zes weken in Kunsthuis SYB te werken en te verblijven. Tijdens een projectperiode in SYB kunnen zij zich ontwikkelen door middel van onderzoek, experiment en nieuwe samenwerkingsverbanden. Kunsthuis SYB biedt hiertoe ruimte, stimulans en ondersteuning. De periode wordt afgesloten met een publieke presentatie, die verschillende vormen aan kan nemen. Ook tijdens de werkperiode is SYB in het weekend geopend voor publiek om het werkproces te volgen.

www.kunsthuissyb.nl